APEL PUBLIC LA ACȚIUNE CIVICĂ! TRIMITEȚI SCRISORI DE PROTEST LA MINISTERUL CULTURII FAȚĂ DE MODIFICĂRILE PROPUSE LA LEGEA MONUMENTELOR ISTORICE!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Apel Public la acțiune civică
Vă rog să trimiteți la Ministerul Culturii pe adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 30.08.2021, următoarea scrisoare de protest față de modificarea Legii nr.422/2001 privind protecția monumentelor istorice!
Ministerul Culturii propune un proiect de modificare a legislației care creează portițe pentru rechinii imobiliari și va dezvolta o mafie a avizelor și studiilor istorice la comandă politică sau de afaceri.
Modificările propuse la Legea nr.422/2001 privind protecția monumentelor istorice
Principalele prevederi din proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Culturii, până în 30 august, sunt:
• Art. 34: Membrii comisiilor zonale, exceptând arhitecții șefi și supleanții lor, fac parte din categoria personalului de specialitate atestat, potrivit legii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil.
• Art. 34 cu 2: Serviciile publice deconcentrate ale Ministerul Culturii pot emite avize privind intervențiile asupra imobilelor din zonele lor de protecție sau din zonele protejate fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, în afara cazurilor prevăzute la art. 26 alin. (5), dacă documentația supusă avizării este elaborată de un arhitect atestat de Ministerul Culturii în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil și respectă procedura privind avizarea intervențiilor în zonele de protecție a monumentelor istorice și zonele protejate aprobată prin ordin al ministrului culturii.
• Poate fi avizată și autorizată, conform legii, desființarea parțială a monumentelor istorice, în baza unui studiu istorico-științific de fundamentare privind evaluarea culturală a imobilului asupra căruia a fost instituit regimul juridic de monument istoric și a relației acestuia cu contextul lui, conținând restricții și permisivități de intervenție și realizat de personal de specialitate atestat ca parte a unei documentații avizate conform propunerilor comisiilor de specialitate.
• Printre intervențiile asupra monumentelor, actul normativ prevede: lucrări de conservare, construire, extindere, consolidare, desființare parțială, restructurare, amenajări peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice.
Scrisoare de protest
Prin prezenta vă comunicăm nemulțumirea față de modificările care sunt propuse prin Ordonanță de urgență la Legea nr.422/2001 privind protecția monumentelor istorice și solicităm retragerea acestui proiect.
Motivele pentru care nu suntem de acord cu modificările aduse sunt:
1. În primul rând este vorba despre politizarea deciziei privind intervenția asupra unor monumente istorice sau în zonele de protecție a acestora. Așa cum se știe directorii Direcțiilor județene de cultură sunt numiți pe linie politică, de asemenea administrația locală este una în general din același partid sau alianță politică, așadar bruma de obiectivitate și transparență în adoptarea deciziilor dispare. Oricum interesele imobiliare au afectat multe zone istorice chiar și în acest sistem în care comisiile zonale funcționează ca un filtru superior administrației locale (care dă autorizațiile de construcție/certificatele de urbanism), dacă și acest filtru dispare există riscul demolării fără discernământ a unor imobile valoroase. Am văzut și la Bistrița cum este privită demolarea unor clădiri istorice de către administrația locală, cazul Cinematografului Omnia/23 August fiind un exemplu în acest sens.
2. În al doilea rând se introduce în legislație o sintagmă care permite constructorilor să intervină asupra monumentelor istorice pe o procedură simplificată, respectiv desființarea parțială, un concept nedefinit în legislație care va face ineficientă sancțiunea penală pentru demolarea de monumente. Practic nu se explicitează ce înseamnă această desființare parțială astfel că riscăm să rămânem cu doi bolovani dintr-un monument și totul să fie legal. În plus se legiferează practici condamnabile în prezent de demolare parțială a monumentelor istorice cu păstrarea a doi sau trei pereți și construirea de imobile care nu se încadrează zonei istorice în spatele acestor pereți. O soluția similară a fost propusă și la Cinematograful Omnia/23 August din Bistrița.
3. În al treilea rând, faptul că se elimină incompatibilitățile din actuala lege nu este chiar așa, dimpotrivă prin avizarea proiectelor de către experți atestați, în baza unor studii științifice realizate de alți experți atestați dar plătite de dezvoltatorii imobiliari, vom avea o mafie a avizelor în toată regula și una a studiilor istorico-științifice care să argumenteze o decizie favorabilă celor interesați. Chiar dacă astfel de interese există și astăzi și se manifestă inclusiv la nivelul Comisiilor zonale sau la Comisia Națională, prin reglementarea acestei situații se legiferează o situație ilegală. Practic cel interesat de demolarea unui monument plătește un studiu și face puțin lobby (trafic de influență) la primar sau șeful direcției județene de cultură și obține avizul pentru demolare.
4. În al patrulea rând nu este justificată urgența conform normelor de elaborare a Ordonanțelor de urgență. Modificările propuse nu au nici un caracter urgent și nici un aduc o îmbunătățire reală protecției patrimoniului, dimpotrivă, slăbesc și mai mult sistemul și încurajează deprofesionalizarea.
Nume prenume
Semnătură
Proiectul de Ordonanță se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Culturii, până la data de 30 august. Astfel, toate persoanele care doresc să aducă propuneri și observații referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, le pot transmite în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data 30.08.2021.
Vă rog să trimiteți un mail la Ministerul Culturii să vă exprimați punctul de vedere, puteți semna și trimite scrisoarea editată de mine sau să formulați alte propuneri. Politicienii trebuie să vadă că ne pasă de patrimoniul național și nu îi lăsăm să îl distrugă!
Cu simpatie,
Ion Lucian Petraș
Alianța pentru Patrimoniul Transilvan Bistrița
SURSA FOTO: TURNUL CETĂȚII, LUCRĂRI LEGALE LA UN MONUMENT ISTORIC DIN TÂRGOVIȘTE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn