COBIA, POPAS PE DRUMUL BASARABILOR

Facebook
Twitter
LinkedIn
“Nu departe de Târgoviște, într-o regiune de păduri semănate pe coastele dealurilor, își avea sălașul, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Postelnicul Badea.”
Astfel își începea marele istoric Nicolae Iorga unul dintre articolele dedicate monumentelor din jurul bătrânei cetăți a Târgoviștei. Studiul său era, de data aceasta despre Mănăstirea Cobia, cea ale cărei începuturi se legau de acest boier Badea, devenit după o pribegie în Transilvania mare vistier al lui Alexandru Voievod, calitate în care se afla în momentul ridicării sfintei monastiri. Neprețuite rămân cuvintele alese de Nicolae Iorga pentru a descrie acest lăcaș care dăinuie de mai bine de patru veacuri și jumătate.
“Pe un timp când arta munteană își căuta o formă definitivă, pe care o va ajunge către sfârșitul secolului numai, el se inspiră de la liniile înalte ale bolniței de la Cozia pentru a face o zidire înaltă și îngustă, de o eleganță deosebită. Aceeași formă treflată, aceleași abside pentagonale, aceeași împodobire, fără ciubuc, prea lungi arcade lombarde. Dar pridvorul pe stâlpi lipsește și, în loc ca policromia să resulte din cenușiul cimentului și roșul cărămizilor puse pe muchie, aici avem în straturi succesive cărămizi smălțuite cu verde și cărămizi smălțuite cu galben. În locul rămas liber, sub arcuirea acestor linii s-au desemnat cu roșu figuri geometrice bizare, ba chiar și un cerb care aleargă.
Inscripția, foarte frumos săpată, pe o piatră gălbuie de-asupra intrării, dă aceste rânduri slavone, din care, cu toată nesiguranța ortografiei ne lipsește o oarecare pretenție de cărturar.
Adecă: „S-a zidit acest cinstit și dumnezeiesc hram întru rugăciunea și lauda celui între sfinți părintelui nostru arhiepiscopul Mirei Lachei Nicolae făcătorul de minunin, și s-a zidit în zilele bine-cinstitorului și de Hristos iubitorul Domnului nostru IO Alexandru Voevod, și a fost supt Vlădica chir Eftimie, și s-a început în luna lui Iulie, 13 zile și s-a săvârșit în luna…zile, în anul 7080, adică1572.”
Ghidul nostru în acest periplu făcut la monumentele istorice din comuna Cobia este istoricul Florin Gabriel Petrică.

Titlu: Cobia, popas pe Drumul Basarabilor

Au vorbit:

dr.Florin Gabriel Petrică, istoric

pr. Marin Sebastian, parohul Bisericii Căpșuna

Imagine: Iulia Ghercă

Lectura: Andreea Cornea

Redactor: Iulia Ghercă

Muzica: fragmente din- Preludiul Operei “Petru Rareș”,Eduard Caudella

-Poema Română, George Enescu

Sunet: Alfred Georgescu

Realizator: Iulia Ghercă

O producție: Televiziunea Columna, decembrie 2017

Facebook
Twitter
LinkedIn