MONUMENTE TÂRGOVIȘTENE – CASA ELISA CARABELEA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Monograma EC de pe frontispiciul acestei clădiri aparține Elisei Carabelea, cea care, în anul 1897, în ziua de 20 martie, a solicitat Primăriei Târgoviște autorizația de a construi această casă pe locul pe care-l deținea din strada Mihai Bravu.
„Zidurile exterioare vor fi în grosime de 1/2 m, învelitoarea se va acoperi cu tablă, latrina va avea o hazna de zid cu pereți și fund tencuite. Clădirea va fi lucrată și vopsită mod a avea spre stradă un aspect frumos și plăcut.” Pentru aspectul frumos al casei, clădirea edificată în stil neoclasic a fost împodobită cu elemente decorative de factură barocă, pe multe dintre acestea păstrându-le până astăzi la frontoanele ferestrelor, sub cornișa acoperișului, ori deasupra ușii de acces. Dealtfel, planurile acestei case poartă semnătura inginerului arhitect Nicolae Bruneanu, existând zvonuri despre o presupusă idilă a celor doi. Cert este că atât numele Elisei Carabelea, cât și cel al inginerului Nicolae Bruneanu, figurează pe listele cu vizitatori din luna august 1908 în celebra stațiune Carlsbad. Elisa era văduva căpitanului de dorobanți Ștefan Carabelea, pe care-l găsim în anii 1880, 1881 figurând în rândul militarilor trecuți în rezervă pentru infirmități incurabile. În 1887 Elisa era văduvă, întrucât figurează pe listele cu pensii de urmași sub numele Elisa Ștefan Carabelea. 10 ani mai târziu solicita autorizația de construire pe numele ei, ceea ce indică faptul că nu se recăsătorise.
Deși clasată pe Lista Monumentelor Istorice cu numele greșit Iordan (Casa Iordan a fost demolată în anii ’90), Casa Elisa Carabelea de pe str. Mihai Bravu, nr. 5, a fost vandalizată în nenumărate rânduri în ultimele decenii, astfel că din interiorul ei nu s-a mai păstrat nimic.
Acoperișul lipsește pe o porțiune semnificativă a clădirii, iar picturile elegante și stucaturile care împodobeau în trecut plafoanele și pereții casei, au fost înlocuite cu desene obscene. Dealtfel, într-o perioadă aici era un soi de casă de toleranță, dacă nu cumva o mai fi și acum.
Deși am trecut de multe ori peste planul de construcție al Elisei Carabelea, luat de mine din dosarele Arhivelor Județene Dâmbovița, Fond Primăria Târgoviște, nu am asociat până acum casa aceasta cu cea din planurile semnate de inginerul Nicolae Bruneanu, se cuvine, dar, să felicit Târgoviștea restaurată pentru identificarea corectă a acestei clădiri și pentru că folosește cu înțelepciune fondul de documente pe care eu i l-am pus la dispoziție. Ar trebui să ia act de noile informații și instituțiile statului, pentru a face încadrarea corectă a monumentului în Lista Monumentelor Istorice, dar și pentru a-i conferi protecția de care ar fi trebuit să se bucure și până acum. https://www.facebook.com/reel/755396546188699
Facebook
Twitter
LinkedIn