UN NOU VOLUM SEMNAT DE ISTORICUL MIHAI OPROIU VA FI LANSAT DE ZILELE CETĂȚII TÂRGOVIȘTE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Sâmbătă, 09 septembrie, de la ora 10.00, Editura Cetatea de Scaun organizează, în cadrul celei de-a XXII-a ediții a Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovițalansarea cărții „Cultura târgovișteană între mijlocul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XX-lea”, autoriMihai Oproiu, Mihai Ștefan-Radu, Alexandra Ioana-Oproiu.

Preocupați de istoria orașului, autorii au făcut o radiografie a epocii și au sesizat că în epoca modernă cultura se caracteriza prin accente noi, deosebite de perioada anterioară și mai puțin cunoscute.

Cartea trece în revistă CULTURA TÂRGOVIȘTEANĂ ÎNTRE MIJLOCUL SECOLULUI AL XVIII-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA:

– Este studiată și prezentată evoluția arhitecturii târgoviștene, artele plastice, pictorii și sculptorii, literatura;

– Lucrarea scoate în evidență efortul locuitorilor urbei pentru organizarea medicinei în oraș și principalii săi slujitori;

– Teatrul și actorii. Efortul acestora pentru asigurarea unor spectacole interesante. Presa târgovișteană și principalele societăți culturale care s-au străduit să-i antreneze pe târgovișteni în marele efort național pentru înfăptuirea Marii Uniri;

– Istorici care s-au ocupat să studieze trecutul orașului, localnici sau personalități de la nivel național, au beneficiat de o atenție deosebită fiind subliniată contribuția lor;

– Cercetarea geografică și geologică, cu principalii ei reprezentanți;

– Principalele biblioteci, efortul pentru înființarea unui muzeu, cercetarea folclorului dâmbovițean nu au scăpat atenției autorilor acestei lucrări.

Prof. Univ. dr. Mihai Oproiu are o vastă operă dedicată istoriei orașului Târgoviște și județului Dâmbovița, publicată începând cu anul 1968 și până în prezent. A tratat istoria orașului sub toate aspectele: economic, social, cultural, începând din perioada medievală și până în contemporaneitate. Printre lucrările sale de referință se numără volumele dedicate inscripțiilor din județul Dâmbovița, monografiile dedicate județului Dâmbovița, orașului Târgoviște sau altor localități dâmbovițene, studiile dedicate evoluției economice a județului Dâmbovița, istorii ale învățământului, partidelor politice, istoria culturii târgoviștene, spicuiri din presă, o Istorie administrativă a orașului Târgoviște, etc., realizate de domnia sa ori în colaborare cu alți autori.

Invitat: prof. George Badea.

Lansarea va avea loc la standul Editurii Cetatea de Scaun din cadrul Salonului Editorial I. H. Rădulescu”, în scuarul Primariei Târgoviște, pe Centrul Vechi.

Salonul de carte este organizat de Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița în cadrul manifestărilor din acest an dedicate Zilelor Cetății Târgoviște (8-10 septembrie 2023).

Facebook
Twitter
LinkedIn