TÂRGOVIȘTEA LA 1900. ADUCEREA MOAȘTELOR SF. NIFON ȘI A SF. FILOFTEIA ÎN ORAȘ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sărbătoarea Sf. Nifon, așa cum este ea cunoscută în ultimii ani nu se putea organiza în urmă cu un veac și mai bine, pentru simplul motiv că moaștele Sfântului Nifon se aflau la Curtea de Argeș, fiind aduse la Târgoviște abia din anul 2009. Până la această dată, din când în când, Sf. Nifon, dar și Sf. Filofteia, erau aduși la bisericile din oraș cu prilejul unor procesiuni sau sărbători, după cum ne arată documentele păstrate în Arhiva Primăriei, aflate spre cercetare la Serviciul Județean Dâmbovița al Arhivelor Naționale. Potrivit surselor documentare menționate, o astfel de procesiune a avut loc în ziua de 25 mai 1886. Autoritățile s-au pregătit cum au știut mai bine, dând dispoziție ca în timpul cât se aflau în oraș Sfintele Relicve să se păstreze o atmosferă sobră, iar pe timpul procesiunii, adică de la intrarea în oraș și până la așezarea moaștelor într-o biserică, toate prăvăliile să fie închise.„ Noi, Primăria Urbei Târgoviște Având în vedere că astăzi sosesc Reliquele Sf. Nifon și Sf. Filotea, spre a sta câteva zile pe la bisericile din oraș în care timp se vor face cuvenitele privegheri religiose de seră. Având în vedere că în respectul religiunei nostre domnitoare în stat, liniștea pe strade trebuie menținută. În virtutea Art. 86 din Legea Comunală: Ordonăm: 1 Ca în toate serile cât vor fi Sântele relique în oraș nici uă cântare de muzică, lăutari și flașnete sau alte instrumente de musici să nu se execute, atât pe stradele orașului, cât și pe locurile deschise din fața lor. Contra-venitorii vor fi dați în judecată conform dispozițiilor codului penal. Agenții Poliției Administrative și comunale, sunt însărcinați cu aducerea la îndeplinire a ordonanței de facia. Dată în Târgoviște, astăzi, 25 maiu 1886.” Din documente reiese faptul că unii târgovișteni plecau cu o seară înainte la Curtea de Argeș pentru a însoți Sfintele Moaște. Intrarea în oraș se făcea pe la bariera Ciocârlan, în zona Gării de astăzi, unde așteptau toate oficialitățile, orășeni de rând, dar și militari, spre a face onorurile cuvenite. Sursa: Serviciul Județean Dâmbovița al Arhivelor Naționale ale României.  
Facebook
Twitter
LinkedIn