PARC DEFRIȘAT LÂNGĂ COMPLEXUL DE NATAȚIE DIN TÂRGOVIȘTE PENTRU A SE AMENAJA ALTUL NOU, CU BANI EUROPENI

Facebook
Twitter
LinkedIn

În municipiul Târgoviște, o suprafață de 45 de mii de metri pătrați de teren aflată în vecinătatea Complexului Turistic de Natație a fost defrișată complet de arborii maturi și vegetația care existau pe acel amplasament, pentru a fi amenajat un nou parc, un parc de la zero. Sub pretextul că noul parc se amenajează pe un teren degradat, Primăria municipiului Târgoviște a reușit să acceseze încă din anul 2018 o finanțare europeană pe acest proiect, pe Axa prioritară 4- “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Proiectul are o valoare totală de aproape 11 milioane de lei. Firmele care se ocupă de implementarea lui sunt, potrivit panoului de informare afișat pe șantier: proiectant -Tehno Consulting Solution SRL, contructori – Pro Strategy Construction SRL (leader) și CNP Proiectare Construcții Ambient SRL.

Data începerii, 10 februarie 2021, a fost probabil cea la care au început defrișările de pe acest teren, finalizate în aprilie 2021, după cum se poate vedea și în imaginile care însoțesc articolul.

Deși toate practicile legale referitoare la amenajarea de noi parcuri obligă la integrarea în noul parc a vegetației existente, aici nu s-a păstrat absolut nimic. Totul a fost tăiat la ras și transformat în teren viran. Aceasta în condițiile în care în municipiul Târgoviște spațiul verde pe cap de locuitor este de 10 metri pătrați, față de 26 câte prevede directiva Uniunii Europene -”suprafața totală de spații verzi la nivelul anului 2016 este de 100,7 hectare, reprezentand 1,91% din teritoriul administrativ si 4,76% din intravilan. Aceasta corespunde unei valorii medii de 10,76 mp de spațiu verde/locuitor, sub limita de 26 mp impus prin Legea 24/2007 și Directiva europeană 2008-50-CEE”. – se arată în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014-2020, cel mai recent document de acest fel adoptat la nivelul orașului.

SURSA FOTO: TÂRGOVIȘTEA ÎN IMAGINI

PROIECTUL DE AMENAJARE A NOULUI PARC S-A FĂCUT, AȘADAR, PENTRU UN TEREN VIRAN! Cum a fost posibil?

Totul a plecat de la declararea terenului din vecinătatea Complexului de Natație drept zonă degradată. Informația este cuprinsă în același document citat mai sus:

Orasul Targoviste detine suprafete de teren importante care pot fi caracterizate printr-o stare avansata de degradare, fiind neutilizate si fara perspective reale de a găzdui dezvoltări rezidențiale sau economice în viitor. În această situație sunt terenurile aferente celor 19 puncte termice dezafectate, terenul din vecinătatea Complexului Turistic de Natație, terenul aferent Stadionului Municipal „Eugen Popescu” etc. Terenurile se află în proprietatea Primăriei, sunt vacante sau neutilizate, acoperite cu vegetație sălbatică sau neîngrijită sau prezintă ruine de clădiri sau părți de clădiri abandonate în care nu se desfășoară în prezent nici o activitate. Aspectul general al acestor terenuri este de neîngrijit și nesalubrizat. Se impune reconversia și refuncționalizarea acestora și redarea terenurilor degradate și abandonate comunităților locale prin crearea de spații verzi destinate agrementului și petrecerii timpului liber”. – în concluzie, terenul nostru este zonă degradată numai pentru că este acoperit de deșeuri, situație care poate fi constatată și în prezent, din păcate.

SURSA FOTO: TÂRGOVIȘTEA ÎN IMAGINI

Dacă din această strategie reiese că un teren poate fi declarat zonă degradată numai pentru că niște autorități inepte au permis ani de zile apariția unor depozite necontrolate de deșeuri pe suprafețele respective, legislația în domeniu spune altceva:Sunt considerate terenuri degradate, în înţelesul prezentei ordonanţe, terenurile care, prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a unor factori antropici, şi-au pierdut capacitatea de producţie vegetală, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;
b) terenurile cu eroziune de adâncime – ogaşe, ravene, torenţi;
c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;
d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;
e) terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;
f) terenurile cu exces permanent de umiditate;
g) terenurile sărăturate sau acide;
h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;
i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut etc.;
j) terenuri cu biocenoze afectate sau distruse.
SURSA FOTO: TÂRGOVIȘTEA ÎN IMAGINI

Așadar, condiția pentru ca terenul să fie considerat zonă degradată este aceea ca solul să-și fi pierdut capacitatea de producție vegetală. Ori, în cazul nostru putem constata că producția vegetală a fost chiar abundentă. Fiind declarat (în fals) zonă degradată, s-a accesat un proiect pe fonduri europene, axa prioritară 4- “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Vegetația existentă a fost defrișată, iar aici vorbim despre sute de arbori maturi, pentru ca terenul să arate, în final ca un teren degradat, adică fără vegetație. Tăierile la ras s-au făcut în aprilie 2021, iar aprobările emise de instituțiile de mediu pentru o astfel de operațiune nu există pentru că legislația ar permite ca proprietarul unui teren care nu face parte din fondul forestier să taie arborii cum crede de cuviință. După cum putem constata și din fotografii, ceea ce au defrișat de pe terenul aflat în vecinătatea Complexului Turistic de Natație era un parc în toată regula. Un parc ameanajat în perioada comunistă, fiind parte din zona de agrement Crizantema. Mulți târgovișteni au lucrat atunci la amenajarea parcului. După ce zeci de ani întreaga zonă a fost lăsată de izbeliște de conducerile care s-au perindat în fruntea orașului, acum s-a permis abuziv defrișarea unui parc, un colț verde care avea în mijloc un lac și era mărginit pe o latură de râul Ialomița, un loc unde nu ar fi fost nevoie decât de curățarea terenului de gunoaie, de amenajarea drumului și a unor alei, nicidecum de tăierea la ras a unor arbori. . Așadar, Uniunea Europeană ne oferă bani pentru amenajarea de parcuri în zone degradate, iar noi degradăm intenționat o zonă pentru a accesa fondurile. Terenul din vecinătatea Complexului Turistic de Natație nu este singurul transformat pe hârtie în zonă degradată. Același lucru s-a întâmplat și cu terenul de pe malul râului Ialomița unde s-a amenajat un skate-park, dar și în zona Gării Târgoviște, unde s-a amenajat o caricatură de parc cu fonduri europene, urmând aceeași rețetă. Toate cele trei zone erau capabile să producă vegetație. Mai mult de atât, ele reprezentau habitatul a numeroase specii de păsări și alte vietăți. Autoritățile de mediu n-au considerat nici măcar necesar să elaboreze un studiu de impact asupra mediului. Referitor la acest caz, Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița oferă următorul răspuns:

SURSA FOTO: TURNUL CETĂȚII, MAI 2021

1.     APM Dâmbovița nu a emis nicio aprobare de tăiere de arbori, pe amplasamanetul din mun.Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9-15;

 2.    Pentru amplasamentul din mun.Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9-15, APM Dâmbovița a emis 2 acte de reglementare pentru următoarele proiecte:

a.     RECONVERSIA SI REFUNCTIONALIZAREA TERENULUI DIN VECINATATEA COMPLEXULUI TURISTIC DE NATATIE TÂRGOVIȘTE PRIN CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE – ETAPA I propus a fi amplasat în mun. Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 9-15, județul Dâmboviţa, pentru care APM Dâmbovița a emis decizia etapei de încadrare nr. 401 din 27.12.2018.

 

 

Bilanț teritorial

SURSA FOTO: TURNUL CETĂȚII, MAI 2021

Ø Suprafata amenajata =48613mp

Ø Suprafata spatiu verde = 43752mp

Ø Suprafata alei asfalt= 2013mp

Ø Suprafata alei piatra naturala= 370mp

Ø Suprafata alei dale= 1027mp

Ø Suprafata minipoligon= 445mp

Ø Suprafata loc de joaca= 315mp

Ø Fantana arteziana= 115mp

Ø Gradene si scena= 188mp

Ø Suprafata cladire vestiare (multifunctonala), inclusiv trotuar de garda= 180mp

Ø Suprafata construita cladire vestiare (multifunctonala)= 133mp

Ø Suprafata desfasurata cladire vestiare (multifunctonala)= 300mp

Ø Foisor cu perdea de apa = 180mp

Drumul de accesa în zonă, mai 2021. Sursa foto: Turnul Cetății
Zonă cu deșeuri și vegetație, mai 2021. Sursa foto: Turnul Cetății
Deșeuri, mai 2021. Sursa foto: Turnul CetățiiProiectul constă în amenajarea unui parc și se vor realiza urmatoarele lucrări:                                                ·     Alei
Mai, 2021. Sursa foto: Turnul Cetății

·     Pod de acces pe insulă

·     Minipoligon

·     Loc de joaca si fitness

·     Fantana arteziana

·     Scena si gradene

·     Constructie multifunctionala

·     Foisor cu perdea de apa

·     Spatiu verde

·     Sistem de iluminat, wi-fi si cctv

·     demolare 3 cladiri neutilizate si degradate

 

 

b.     “CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL CU GAZON SINTETIC PENTRU ANTRENAMENT” propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9-15 , judetul Dambovita, pentru care APM Dâmbovița a emis decizia etapei de încadrare nr. 7 din 09.01.2018.

 

             Bilanț teritorial

Ø Suprafata teren = 31957 m²

Mai, 2021. Sursa foto: Turnul Cetății

Ø Suprafata amenajata teren = 9543 m²

Ø Suprafata construita gradene = 300 m²

Ø Suprafata alei de acces = 205 m²

Ø Suprafata spatii verzi = 21909 m²

 

Activitatile de construire  se vor desfasura in urmatoarele etape:

·     Trasarea axelor si saparea fundatiilor;

Teren degradat care produce vegetație. Mai, 2021. Sursa foto: Turnul Cetății

·     Realizarea infrastructurii;

·     Realizarea constructiei pe structura metalica;

·     Realizarea inchiderilor terenului de fotbal;

           

 

 

 

 

3.     De asemenea, pentru amplasamentul din mun.Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 9-15, este în derulare proiectul “CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1, STR. CALEA IALOMIȚEI, NR. 9-15 (BAZA DE AGREMENT CRIZANTEMA), MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, pentru care titularul, MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, a depus solicitarea de emitere acord de mediu în data de 30.03.2021

–  În vederea realizării etapei de evaluare inițială, conform Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, APM Dâmbovița a solicitat completarea documentației cu dovada achitării tarifului aferent acestei etape.

–  În Certificatului de Urbanism nr. 775 din 31.08.2020, se precizează că terenul pe care se dorește  realizarea proiectului este:

Ø  “în suprafață de 17.000 mp “

 Lucrările de construire bază sportivă de tip 1 vor consta în:

·      construire teren de fotbal omologat UEFA și FRF, tușat și pentru minifotbal, handbal, baschet, volei și tenis;

·     construire instalație de nocturnă și tribune pentru 500 persoane;

·     construire clădire pentru vestiare și birouri administrative, cabină poartă, alei pietonale și parcare.

Vegetație rămas,ă încă în jurul lacului. Mai, 2021. Sursa foto: Turnul Cetății

 

În vreme ce APM Dâmbovița omite să specifice în răspunsul transmis redacției noastre lucrările de tăiere efectuate pe terenul respectiv, logic dacă ținem cont că terenul nu ar fi trebuit să aibă vegetație, fiind degradat, Ministerul Mediului explică faptul că tăierile s-au făcut în baza unui contract încheiat de Primăria Târgoviște cu Ocolul Silvic Târgoviște.

Vegetația forestieră care a existat pe această suprafață făcea parte din vegetația forestieră din afara fondului forestier, conform definiției din Legea 46/2008- Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare “ zone verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri’’.

Primăria Târgoviște a solicitat Ocolului Silvic Târgoviște punerea în valoare a masei lemnoase existente în suprafața mai sus menționată.

Ca urmare a acestei solicitări a fost încheiat, între Direcția Silvică Dâmbovița și Primăria Municipiului Tîrgoviște contractul de prestări servicii silvice nr. 3310/28.01.2021, având ca obiect punerea în valoare de arbori.

În baza solicitării și a contractului de prestări servicii silvice, O.S. Târgoviște a efectuat punerea în valoare a arborilor, rezultând apv-ul nr. 2100035300140, având un volum de 218 mc, din specia plop alb.

Masa lemnoasă aferentă apv-ului 2100035300140, a fost exploatată de O.S. Târgoviște în baza contractului de prestări sevicii execuție lucrări de exploatare forestieră nr. 1433/11.02.2021, în acest sens a fost emisă autorizația de exploatare nr. A210003530013/11.02.2021, având perioada de exploatare de la 11.02.2021 până la 26.04.2021 și procesul verbal de predare primire a parchetului nr. 20033 AFF/12.02.2021. 

Din suprafața parchetului a fost expediată cantitatea de 217,55 mc masa lemnoasă din specia plop alb cu avizele de însoțire a materialului lemnos, având următoarele coduri: AP21000353003800252703241704,AP21000353001700252704091148,AP21000353001900252703241715,AP21000353001800252703241730,AP21000353001800252704091157,AP21000353003500252704091215,AP21000353001800252704091302,AP21000353001800252704050950,AP21000353001700252704091311, AP21000353001800252704050940.

Exploatarea masei lemnoase din suprafața în cauză s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 6, alin. (2) și (3) din Legea 46/2008- Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare

(2)“ Vegetația forestiră din afara fondului forestier national este supusă normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase și reglementărilor privind circulația materialului lemnos.’’

(3)“ Recoltarea și valorificarea lemnului din vegetația forestieră de pe terenurile  din afara fondului forestier national sunt la latitudinea proprietarilor, cu respectarea prevederilor alin.(2).’’

 Directia de Comunicare, Transparenta si It Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

În vreme ce imaginile cu parcul defrișat au atras numeroase reacții din partea cetățenilor orașului Târgoviște nemulțumiți că pe criza de spațiu verde pe care o traversează orașul, autoritățile își permit să taie sute de copaci maturi, instituțiile statului s-au pus de acord că ceea ce s-a întâmplat acolo este perfect legal. În România este considerată o situație de normalitate aceea prin care se defrișează un parc cu arbori maturi pentru a amenaja un nou parc de la zero, iar autoritățile noastre consideră că Uniunea Europeană susține cu fondurile pe care ni le dă asemenea atrocități împotriva mediului. Ce se mai poate face acum? Zona mai păstrează încă arbori din vechiul parc, măcar aceia ar trebui să fie păstrați. Salubrizarea zonei este urgența maximă. Nu se poate să fie permisă în continuare aruncarea de deșeuri pe terenurile aflate la marginea orașului. Autoritățile de mediu ar trebui să-și facă datoria, nu să gireze explicațiile despre cât de frumos va fi noul parc avansate de Primăria Târgoviște.

Facebook
Twitter
LinkedIn