CAZUL BISERICII VECHI DIN ROMÂNEȘTI – POTLOGI! DE PESTE DOUĂ DECENII SE ÎNCEARCĂ DECLASAREA EI!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” din satul Românești, comuna Potlogi, cod DB-II-mB-17689 poate să devină un precedent deosebit de periculos pentru ceea ce înseamnă regimul de protecție al unui monument istoric în România. După mai bine de două decenii de ilegalități și agresiuni majore petrecute asupra acestui monument care în acest moment este captiv la propriu, sub carcasa unei biserici noi care a fost construită pe deasupra, nu doar că nimeni nu a fost pedepsit, (o amendă de 600 de lei nu poate să fie sancțiune pentru un astfel de caz!) însă se încearcă toate modalitățile posibile de exterminare a monumentului și de păstrare a construcției noi, practic toate demersurile care se fac de către administratorii acestui monument sunt în continuare în favoarea noii construcții, ignorând complet monumentul de care vor cu orice chip să scape.

În urma apariției în presă a articolului Ziduri groase ridicate peste biserica monument istoric din Românești-Potlogi” Asociația Târgoviștea Restaurată a transmis către Direcția Județeană de Cultură Dâmbovița, Ministerul Culturii Naționale, Primăria Comunei Potlogi și Arhiepiscopia Târgoviștei o solicitare în care au fost punctate 7 teme referitoare la istoricul acestui edificiu, din care să reiasă cum a fost posibil ca într-o țară unde există legislație pentru protejarea monumentelor istorice, o biserică monument să ajungă să fie acoperită complet de o construcție nouă, înghițind-o, de-a dreptul. Din răspunsurile primite până în acest moment din partea Direcției Județene de Cultură și a Primăriei Potlogi reiese faptul că șantierul a funcționat ilegal, iar amplasamentul nu a avut nicio Autorizație de Construire sau vreun aviz eliberat de autoritățile publice locale, respectiv instituțiile de specialitate din cadrul Ministerului Culturii. Este uimitoare insistența cu care se încearcă de mai bine de două decenii, declasarea acestui monument, prin dosare semnate, pe rând de arh. Doina Petrescu, arh. Corneliu Ionescu și alții!

Din 2001 și până în prezent s-au înregistrat patru cereri de declasare (2001, 2003, 2013, 2018) care au fost respinse, fiind acum în analiză o solicitare de declasare parțială demarată începând cu anul 2018.

În 2009 s-au identificat primele lucrări ilegale de către DJC, lucrări începute în 2007. S-a deschis dosar penal, soluționat în 2010 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dâmbovița care a dispus scoaterea preotului de sub urmărire penală și sancționarea cu o amendă de 600 de lei. Evident că lucrările au continuat în următorii doi ani, până la acoperirea completă a bisericii cu noul înveliș.

Redăm răspunsurile transmise de Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița la întrebările ridicate de noi și care se pot înțelege din cuprinsul explicațiilor date:

„1. Referitor la avizele și autorizațiile privind edificarea construcția unei biserici noi peste biserica monument istoric, vă informăm că lucrările s-au executat fără avize de specialitate și fără autorizație de construire, motiv pentru care a fost sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița și au fost depuse plângeri penale la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari;

2. Referitor la cronologia lucrărilor: Biserica Sfântul Nicolae din satul Românești, comuna Potlogi, județul Dâmbovița, a fost înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice 1991, cu codul 16b0534 ulterior fiind preluată în LMI 2004 și în listele ulterioare (ca urmare a actualizării) cu codul DB-II-mB-17689. Obiectivul nu are întocmită documentație de clasare, fișă analitică de inventariere sau Obligație de folosință a monumentului istoric.

Din documentele identificate în arhiva instituției am constatat că începând cu anul 2001, preotul paroh al Bisericii Sfântul Nicolae cod DB-II-mB-17689, a solicitat Ministerului Culturii declasarea monumentului istoric în cauză, documentația fiind analizată în ședința Secțiunii Teritoriale nr. 2 – Muntenia a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, care în ședința din data de 19.07.2001 a „considerat oportună păstrarea construcției, nu demolarea ei”.

Documentația de declasare în cauză a fost transmisă în anul 2003 Ministerului Culturii spre competentă analiză și avizare, unde au fost solicitate și completări ale documentației, aduse la cunoștința preotului paroh. În cursul anului 2004 au fost transmise completări ale Ministerului Culturii, însă în arhiva instituției nu am regăsit documente care să ateste finalizarea procedurii de declasare.

În anul 2009, ca urmare a acțiunilor de verificare și control ale reprezentanților Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, la Biserica Sf. Nicolae au fost identificate lucrări efectuate fără avizul de specialitate al Ministerului Culturii/Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național și fără Autorizație de Construire, dispunându-se, prin Procesul verbal nr. 133/2009 sistarea lucrărilor și aducerea monumentului la forma inițială. Totodată, au fost sesizate organele în drept: Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, Inspectoratul de Stat în Construcții.

Cu ocazia controlului s-a constatat că în anul 2007 începuseră lucrări de construire a unei noi biserici, peste biserica monument istoric, la data controlului fiind vizibile încă pridvorul și turla de peste pridvor.

Ca urmare a sesizărilor instituției noastre, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița a efectuat cercetări în cauză (dosar nr. 259/P/2009) și a dispus începerea urmăririi penale față de preotul paroh, dosarul fiind transmis spre instrumentare Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Tot în anul 2009, referitor la situația bisericii monument istoric, și Inspectoratul de Stat în Construcții Dâmbovița a formulat plângere penală, înregistrată cu nr. 468/12.02.2009 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, prin Ordonanța din data de 19.05.2010, a dispus scoaterea de sub urmărire penală a preotului paroh și sancționarea acestuia cu amendă administrativă de 600 de lei.

Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița a făcut plângere împotriva Ordonanței Parchetului, solicitând lămurirea situației ulterioare a monumentului istoric și a noii clădiri. Printr-o nouă Ordonanță, emisă de Parchet, a fost menținută soluția anterioară, fără a se lămuri situația ulterioară a monumentului istoric și a noii clădiri, în ciuda solicitării exprese formulate de Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național.

Referitor la plângerea penală formulată de Inspectoratul de Stat în Construcții Dâmbovița la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, în arhiva instituției nu am identificat corespondență în acest sens ( e posibil ca cele două dosare să fi fost analizate împreună).

În data de 08.02.2011, un reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național împreună cu un reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița au constatat că lucrările la noul lăcaș au continuat, fără avizul de specialitate al Ministerului Culturii /Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național și fără Autorizație de Construire, acoperindu-se complet biserica monument istoric.

Având în vedere ordonanțele emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și situația din teren, în data de 15.02.2011, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Cultural Național a solicitat Ministerului Culturii desemnarea, în regim de urgență, a unor reprezentanți -specialiști atestați pentru intervenții în domeniul monumentelor istorice, în vederea analizării situației și a propus finalizarea procedurii de clasare începută în anul 2003, considerând că, odată adusă cauza în atenția Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice se vor adopta soluțiile legale optime privind situația bisericii monument istoric. Ministerul Culturii nu a transmis niciun răspuns solicitărilor noastre.

În anul 2013, Parohia Românești a depus la sediul Direcției Județene pentru Cultură Dâmbovița o nouă solicitare de declasare a Bisericii Sfântul Nicolae cod DB-II-mB-17689, solicitare prexentată din nou Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, care în ședința din data de 07.08.2013, a formulat din nou un punct de vedere negativ considerând că motivarea declasării nu este întemeiată.

În data de 07.09.2013 documentația de declasare a fost analizată în ședința Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice – Secțiunea Evidentă, comisie care a propus respingerea declasării monumentului istoric. Ulterior, în data de 24.09.2013, documentația de declasare a fost respinsă și în cadrul ședinței în plen a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.

În anul 2018, noul preot paroh al Bisericii Sf. Nicolae a solicitat Comisiei Zonale nr. 8 a Monumentelor Istorice o consultare în vederea clarificării situației monumentului istoric, iar ulterior a întocmit și a și depus la sediul Direcției Județene pentru Cultură Dâmbovița o nouă documentație de declasare parțială a monumentului istoric.

Documentația de declasare a fost analizată de Comisia Zonală nr. 8 a Monumentelor Istorice în ședința din data de 5.02.2018, iar în urma analizării s-au solicitat completări cu expertize tehnice, studiu geotehnic și analize multicriteriale.

În anul 2019 a fost solicitat și obținut certificatul de urbanism nr. 7/15.01.2019 eliberat de Primăria Potlogi pentru intrare în legalitate construcție biserică aparținând Parohiei Românești.

Ca urmare a solicitărilor formulate de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice și a obținerii Certificatului de urbanism nr. 7/15.01.2019 preotul paroh al Bisericii Sf. Nicolae a depus la sediul Direcției pentru Cultură o documentație intitulată „Declasare parțială Biserica Sf. Ierarh Nicolae, cod DB-II-mB-17689 și intrare în legalitate, Integrarea, Consolidarea și Restaurarea celor două corpuri de biserică și a solicitat Comisiei Zonale nr. 8 a Monumentelor Istorice o nouă consultare. În urma analizei, în ședința din data de 16.11.2019, Comisia Zonală Nr. 8 a Monumentelor Istorice a solicitat separarea documentației depuse în două dosare distincte:

1. Declasare parțială;

2. Propunere intervenții;

Observații potrivit fișelor de avizare:

-Se va realiza expertiză tehnică pentru ambele construcții;

-Clopotnița va fi pe trapeză; turla va fi montată pe capela exterioară;

-La altar: trei goluri și semicupolă;

-Se va păstra catapeteasma originală din zid, cu pictura originală;

-Se vor perfora absidele pentru a permite accesul la cele două scări;

-Se va realiza un pridvor cu patru stâlpi;

-Se vor reliza desfacerile pe peretele de sud și de nord;

-Se va menține și restaura în procent cât mai mare pictura originală;

-Se va realiza cercetare arheologică.

În ședința din data de 12.02. 2020, în urma analizării documentației privind intrarea în legalitate, integrarea, consolidarea și restaurarea celor două corpuri de biserică, Comisia Zonală nr. 8 a Monumentelor Istorice a decis:

„Propunere emitere Aviz Favorabil pentru documentația prezentată. Întrucât, pentru realizarea lucrărilor propuse este necesară declasarea parțială a monumentului istoric Biserica Sfântul Nicolae din satul Românești, comuna Potlogi, cod DB-II-mB-17689, avizul de specialitate pentru INTRARE ÎN LEGALITATE, INTEGRARE, CONSOLIDARE ȘI RESTUARAREA CELOR DOUĂ CORPURI DE BISERICĂ, va fi eliberat numai în condițiile aprobării de către Ministerul Culturii a cererii dumneavoastră de declasare parțială.”

Documentația de 1. Declasare parțială și 2. Intrare în legalitate, integrare, consolidare și restaurarea celor două corpuri de biserică au fost trimise Ministerului Culturii, care a solicitat mai multe completări ale documentației.

3. Referitor la măsurile dispuse de Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița în acest caz: așa cum am arătat la punctul 2, Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița a dispus sistarea lucrărilor și fiind vorba de o faptă care reprezintă infracțiune, a sesizat organele cu atribuții de anchetă și a formulat plângeri penale solicitând aducerea construcței la forma inițială.

4. referitor la constructorii și arhitecții care au lucrat la acest monument: întrucât construcția a fost realizată fără avizul de specialitate al Ministerului Culturii/Direcției Județene pentru Cultură Dâmbovița și fără Autorizație de Construire, nu cunoaștem date legate de constructor/constructori; referitor la specialști care au lucrat la întocmirea documentațiilor întocmite, precizăm:

-documentația de declasare 2001-2004?, a fost întocmită de SC DOCT SRL, arh. Doina Petrescu;

-documentația de declasare din anul 2013 a fost întocmită de arh. Corneliu Ionescu, expert atestat de Ministerul Culturii în domeniul monumentelor istorice;

-documentația de declasare parțială și intrare în legalitate întocmite începând cu anul 2018 a fost întocmită de arh. Dan Ionescu, specialist atestat de Ministerul Culturii în domeniul monumentelor istorice, din cadrul Institutului Național al Patrimoniului – șef de proiect; arh. Marian Lazăr; arh. George Marinescu; arh. Maria Daria Oancea; pictor restaurator Palamariu Cătălin, specilaist atestat de Ministerul Culturii în domeniul Monumentelor Istorice; ing. Andrei Gabriel Pavel și ing. Cristian Gabriel Samoilă – studiu geotehnic;

în prezent, șef de proiect este arh. Bogdan Teodorescu, specialist atestat de Ministerul Culturii în domeniul Monumentelor Istorice; din echipa de proiect mai fac parte arh. Irina Criveanu, specilaist atestat de Ministerul Culturii în domeniul monumentelor istorice și arh. George Marinescu; echipa de proiect lucrează la refacerea studiului și a studiul(ui) de soluții, solicitate de Ministerul Culturii.

5. Referitor la momentul în care Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița va solicita demolarea bisericii care a acoperit biserica monument istoric: așa cum am arătat, instituția noastră a solicitat și chiar a dispus ca măsură în procesle verbale întocmite aducerea monumentului istoric la forma inițială, ceea ce înseamnă practic desființarea construcției realizată fără avizul de specialitate al Ministerului Culturii și fără Autorizație de Cosntruire.

6. Referitor la exisetnța unor cazuri similare în evidențele Direcției Județene pentru Cultură Dâmbovița: nu cunoaștem cazuri similare la nivelul județului Dâmbovița, însă am înțeles că la nivel național mai sunt consemnate astfel de situații.

7. referitor la vinovații privind situația critică în care a ajuns acest monument: ]n opinia noastr[, principalul vinovat este cel care a construit fără avizul de specialitate al Ministerului Culturii și fără Autorizație de Construire. Pe de altă parte, considerăm că dacă lucrările ar fi fost depistate și sesizate din timp de autoritățile locale, rezolvarea situației ar fi fost mult mai ușoară. Așa cum am arătat, lucrările neautorizate au fost depistat de repreentantul Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniul Național Dâmbovița, în anul 2009, adică la doi ani de la începerea lor, când din biserica monument mai era vizibil doare pridvorul. Lipsa de personal din cadrul direcțiilor județene pentru cultură face ca activitatea de control pe trene să fie drastic redusă iar autoritățile locale nu se grăbesc să semnaleze astfel de situații. În cazul în care documentația dedeclasare parțială va fi respinsă din nou de Ministerul Culturii, ne așteptăm să fie contestat în instanță statutul de monuemnt istoric al Bisericii Sfântul Nicolae din satul Românești, comuna Potlogi, județul Dâmbovița, cod DB-II-mB-17689.

Semnează Radu Alexandru, directorul Direcției Județene pentru Cultură Dâmbovița.

Facebook
Twitter
LinkedIn

articole relevante

articole recente