CATRINEL LĂZĂRESCU TĂNASE: “NESTEMATE STRĂMOȘEȘTI” – CULELE OLTENEȘTI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Din ciclul „Nestemate strămoșești

Tipul de locuință întărită sub numele de culă se întâlnește exclusiv cred în părțile Olteniei ca și în părțile Serbiei. Cula nu se deosebește esențial de acea locuință boierească tipică mai ales din părțile muntoase pe care o descrie încă din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea călătorul italian Sestini.

Cea dintăi nu e decât înfățișarea întărită a acelei de a doua. Partea de sub linia de bază a stâlpilor cerdacului e mult mai înaltă, străbătută de ferestre potrivite pentru împuscat. Stâlpii de la cerdac sunt de zid, scurți și groși fară gratia aeriană a celor din lemn din casele care nu trebuie să fie cetate.

E o adaptare la anumite nevoi de viață ce se petreceau în părțile precarei noastre autonomii și administrații, prădăciuni ale războaielor ruso-turce și turco-austriace.”

Nicolae Iorga din prefață la „Monumente de arta țărănească din România”

Fotografiile au fost executate în aramă de casa I.L. Loewy din Viena.

Facebook
Twitter
LinkedIn