CASA ELISA CARABELEA, DIN NOU VANDALIZATĂ! MONUMENT ISTORIC LĂSAT SĂ SE DEGRADEZE INTENȚIONAT, ÎN TÂRGOVIȘTE!

Facebook
Twitter
LinkedIn

La intersecția străzilor Mihai Bravu și Matei Basarab din Târgoviște se află o clădire mare, albă, impunătoare, a cărei fațadă lucrată în stil eclectic la finele secolului al XIX-lea, trădează mâna meșterilor italieni. Nu-i lipsesc nici detaliile baroce, cândva mult mai bogate. Poziționată chiar la încrucișarea celor două străzi, edificiul domină așezarea.

Pe Lista Monumentelor Istorice figurează în mod eronat drept Casa Iordan, poziția 586 DB -II – m – B -17280, situată pe str. Mihai Bravu, la numărul 5, datată în sec. al XVIII-lea. Cu toate acestea, clădirea nu se bucură deloc de protecția cuvenită unei clădiri cu statut de monument istoric. De aproximativ două decenii este lăsată să se degradeze intenționat, iar la daunele imense provocate de intemperii se mai adaugă și vandalizările de care se fac vinovați indivizi fără educație care-și fac veacul în fața acestei case transformată în ultimii ani în casă de toleranță. În urmă cu doi ani presa locală atrăgea atenția asupra distrugerii vaselor baroce și a unei părți din balustradă.viDegradarea casei aflată veșnic la vânzare a continuat și după acel moment. În 2020, în cadrul lucrărilor care se efectuau pentru introducerea unor rețele subterane, casa era folosită drept paravan pentru nisipul utilizat pe șantier, materialul fiind depozitat pe casă, fără să se sesizeze cineva. De curând, una din cele două balustrade a fost complet distrusă, fragmente din zidăria edificiului fiind împrăștiate în jurul clădirii. La adăpostul ei s-a găsit loc și pentru depozitarea unor piese de mobilier, probabil aruncate de cineva. De prea multă vreme casa este lăsată de izbeliște, de parcă nu ar avea proprietar, iar aceasta se întâmplă în zona zero a orașului, aproape de Curtea Domnească și de Parcul Chindia, pe drumul care duce spre Mănăstirea Dealu sau, mai departe, spre Sinaia și Brașov. Practic, toți turiștii care au traversat vreodată urbea au văzut casa agonizând, căci dincolo de zidurile de la strada principală, acoperiș nu mai este, iar zidurile sunt puternic afectate de infiltrațiile de apă și vegetație. Solicităm pe această cale o informare referitoare la măsurile luate de Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dâmbovița, respectiv Primăria Municipiului Târgoviște, pentru protejarea acestui monument istoric .

Potrivit Legislației Monumentelor Istorice din România, Ministerul Culturii inițiază, atunci când este necesar, sau solicită consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice, în vederea salvării acestora de la distrugere și degradare;

Alte obligații relevante în acest caz:

stabilirea planurilor și măsurilor de prevenire a distrugerilor cauzate de calamități sau dezastre naturale la monumente istorice;

înlăturarea sau diminuarea factorilor poluanți la monumente istorice și în zonele de protecție a acestora;

instituie și controlează amplasarea însemnului distinctiv care atestă regimul de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat;

 –exercită, în numele statului, dreptul de preemțiune asupra monumentelor istorice clasate în grupa A;

 În vederea protejării monumentelor istorice și a respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

-asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv orașului sau comunei, precum și a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop;

iau măsurile tehnice și administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;

Pentru protejarea monumentelor istorice din unitățile administrativ-teritoriale de competență consiliile locale au următoarele atribuții:

asigură elaborarea și aprobă programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din municipiul, orașul sau comuna respectivă, cu respectarea avizului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau al comisiei regionale a monumentelor istorice, după caz;

 la solicitarea direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, împreună cu organele de poliție, interzic circulația vehiculelor grele și transportul de materiale explozive în zona de protecție a monumentelor istorice;

Primarul are următoarele atribuții specifice:

asigură prin aparatul propriu de specialitate și în colaborare cu direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, aplicarea însemnelor distinctive și a siglelor de monumente istorice și controlează întreținerea lor de către proprietar;

asigură paza și protecția monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de urgență direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, orice caz de nerespectare a legii;

Consiliile județene au următoarele atribuții:

cooperează cu direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județeană, respectiv a municipiului București, comunicând toate informațiile referitoare la monumentele istorice aflate în teritoriul lor de competență; facilitează comunicarea dintre direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și consiliile locale ale orașelor și comunelor din teritoriul județului, respectiv ale sectoarelor în cazul municipiului București;

inițiază cu avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea protejării unor monumente istorice înscrise în Lista cuprinzând monumentele istorice din grupa B, în situațiile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;Modificări (1)

sprijină și îndrumă activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale orașelor, care nu au organizate servicii în domeniu sau posturi specializate în aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista cuprinzând monumentele istorice din grupa B și aflate pe teritoriul administrativ al acestora.

De asemenea, proprietarul unui monument istoric are, printre altele, și aceste obligații:

-să asigure paza, integritatea și protecția monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii;

-să permită montarea și să întrețină însemnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a imobilului.

iCristian Moisescu, Târgoviște, Monumente Istorice și de Artă, p. 76

iiHonorius Moțoc, Mihai Stan, George Coandă, Victor Petrescu, Alexandru Boriga, Gabriel Boriga, Enciclopedia Orașului Târgoviște, ediția a 2-a, Târgoviște, Bibliotheca, 2012, p. 127

iiiIdem ii, p.127

ivIdem i, p. 75

vIdem ii, p.127

vi https://adevarul.ro/locale/targoviste/foto-casa-ciuflea-ruina-ochii-autoritatilor-bijuteria-arhitecturala-apartinut-prefectului-judetului-gardon-maria-jana-iordan-1_5bb0fbaddf52022f75040918/index.html

Foto: Andrei Oltean
Foto 2020
Foto 2020 Iulia Ghercă

Foto 2018: Silviu Miloiu
Foto 2018: Silviu Miloiu
Facebook
Twitter
LinkedIn