CASA CU BLAZOANE DIN CHIOJDU, MONUMENT SALVAT DE UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, ÎN JUDEȚUL BUZĂU

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aflată la granița dintre județele Prahova și Buzău, în munții Siriu, aproape de vechiul drum care cobora din munte, pe Valea Teleajenului, comuna Chiojdu a reușit să păstreze numeroase clădiri reprezentative pentru arhitectura tradițională românească, unele dintre case fiind preluate la Muzeul Satului din București, Muzeul în aer liber din Golești, iar altele fiind conservate in situ. Pe Lista Monumentelor Istorice sunt trecute trei clădiri care se află pe teritoriul loclității: casa Vasile Codescu (cea care apare pe bancnota de 100 de lei), casa Traian Drăgulin și Casa cu Blazoane, aceasta din urmă fiind încadrată ca monument istoric de interes național, vechimea ei mergând până în veacul al XVIII-lea.

A fost construită în 1740 de o familie înstărită de moșneni, Izbășoi, fiind restaurată în anul 1823, după cum ne-o arată și inscripția aflată deasupra ușii de intrare. Numele i-a fost dat de la blazoanele care se află pe cerdac, cel din mijloc fiind chiar vulturul bicefal al familiei boierești Cantacuzino, cu care locuitorii acestei case n-au avut o legătură directă. Cantacuzinii au stăpânit moșii în zona aceasta.

 

Casa a fost ridicată pe o pivniță masivă construită din piatră de râu, cu bârne din lemn de stejar, elevația fiind din piatră și cărămidă.

În pivniță se intră pe un gârlici aflat sub cerdac, închis și astăzi de ușile vechi din lemn. În interiorul acestei pivnițe ni se înfățișează crâmpeie din meșteșugurile și îndeletnicirile pe care le aveau cândva țăranii din zonă, grație unei expoziții amenajată în acest sens.

Cerdacul sau foișorul are stâlpi din lemn traforat, decorația lemnăriei fiind completată cu finele decorații din stucatură vizibile pe ziduri, în dreptul ferestrelor și pe cerdac.

Aceleași fine decorații cu motive florale și vegetale se regăsesc și în interiorul clădirii, pe pereți și pe tavanele celor șase încăperi: o sală, un sacnasiu (adăugat în secolul al XIX-lea după moda saloanelor turcești din casele boierești) și patru camere de locuit dispuse câte două, de o parte și de alta a sălii.

Camerele au fost amenajate cu piese de mobilier de epocă și obiecte de port tradițional provenite din donații.

Nimic din ce vedem în interiorul acestei clădiri nu trădează epoca în care ne aflăm, întreaga restaurare făcându-se cu materiale din cele vechi. Tâmplăria este din lemn, pardoseala este din cărămidă, până și corpurile de iluminat sunt vechi lămpi, singură diferență fiind aceea că funcționează pe bază de curent.

Astăzi n-am fi avut cum să ne bucurăm de frumusețea casei cu blazoane dacă aceasta n-ar fi beneficiat de restaurarea din anii 2012-2015, realizată printr-un proiect cu fonduri europene accesat de Uniunea Arhitecților din România, instituția care a achiziționat Casa cu scopul de a o salva.

Înainte de restaurare clădirea se găsea într-o stare foarte proastă, cu acoperișul spart, pereții afectați de infiltrații și lemnăria aproape distrusă.

Casa a fost cumpărată de Uniunea Arhitecților în anul 2009 cu suma de 35. 000 de euro. A fost, se pare, o înțelegere cu vechiul proprietar, ca imobilul să fie vândut cu un preț mai mic, pentru ca acesta să poată fi restaurat. Uniunea Arhitecților a realizat documentația necesară pentru încadrarea imobilului de la monument de categoria B la monument de categoria A, situație care era mult mai avantajoasă pentru accesarea banilor europeni.

În data de 27.04.2012, Uniunea Arhitectilor din Romania (UAR), în calitate de beneficiar, a semnat cu Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – contractul de finanțare pentru implementarea proiectului intitulat Consolidare, restaurare și remodelare funcțională Casa cu Blazoane, Comuna Chiojdu, Sat Chiojdu, judetul Buzău. Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni. Proiectul este finanțat din Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa Prioritara 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; Domeniul de intervenție 5.1 – Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului, iar Organismul Intermediar este Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Amfiteatrul în aer liber aflat în curtea Casei cu blazoane

Proiectul are o valoare totala de 6.319.249,28 lei, cu o valoare a fondurilor nerambursabile solicitate de 4.981.617,34 lei. Se vizează consolidarea, restaurarea și remodelarea funcțională a „Casei cu Blazoane” din Comuna Chiojdu, monument istoric pentru care Ministerul Culturii și Patrimoniului National a acceptat în prealabil propunerea UAR privind schimbarea grupei valorice din „B” (importanță locala) în „A” (importanță națională). Proiectul este privit ca o prioritate de dezvoltare regională, fiind unul ce subliniază potențialul turistic al regiunii. Proiectul va dezvolta o gamă largă de bunuri și servicii, achizitionate ulterior de turiști și companii de turism, inclusiv bunuri și servicii produse de alte sectoare economice (comerț, construcții, transporturi, industria alimentară, industria mică și de artizanat). Alături de restaurarea clădirii și mansardarea podului acesteia, se vor efectua lucrări de refacere a zidului de incintă, de asigurare a accesului pietonal și de amenajare a terenului adiacent clădirii (spații verzi, amfiteatru în aer liber etc.) și se va realiza un punct de informare.

 

În anul 2015, Casa cu blazoane a fost deschisă pentru prima dată publicului vizitator, iar astăzi, la mai bine de șase ani de atunci are în continuare porțile larg deschise pentru turiști, dar și pentru grupurile de copii și tineri studenți care participă la evenimentele organizate aici. Este un exemplu despre cum poate fi salvată o clădire monument istoric, despre activitățile pe care le poate găzdui și destinația pe care o asemenea clădire o poate avea.

S-a perfectat un protocol privind utilizarea obiectivului care să implice primăria localității, Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice și Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în organizarea de evenimente și informarea culturală. Se dorește promovarea, în special în rândul locuitorilor, a valorilor civilizației tradiționale.

Facebook
Twitter
LinkedIn