ANUL NOU ÎN VECHEA CAPITALĂ! CUM SĂRBĂTOREAU TÂRGOVIȘTENII REVELIONUL ANULUI 1902!

Facebook
Twitter
LinkedIn

În urmă cu exact 120 de ani veștile despre modul în care s-a desfășurat noaptea dintre ani în Târgoviște, vechea capitală a Țării Românești, apăreau în ziarele naționale. Dealtfel, prin stabilirea aici a centrului militar de către regele Carol I, dar și prin trecutul istoric valoros al localității, Târgoviștea era permanent prezentă în presa vremii. Răsfoind paginile ziarului “Tribuna Poporului” apărut la data de 8 ianuarie 1902, putem afla despre marele banchet militar la care au participat ofițerii activi și cei aflați în rezervă ai diviziei din garnizoana locală, cu familiie lor, un eveniment cu nu mai puțin de 200 de persoane. La miezul nopții, generalul I. Borănescu a închinat pentru Majestatea Sa Regele Carol I și a avut loc intonarea Imnului Regal.

În continuare, C. Nicolaescu a dat citire mesajului primului ministru, Dimitrie Sturdza 

Anul Nou în vechea capitală.

În seara anului nou a avut loc, la Târgovişte, un mare banchet militar, la care au participat
toţi ofiţerii activi şi de reservă ai divisiei din garnizoana locală, cu familiile lor, în
număr de peste 200 persoane.
Când au sunat orele 12, generalul I. Borănescu, comandantul divisiel, s’a sculat
şi a închinat pentru M. Sa Regele. Toţi erau în picioare şi musica a intonat imnul
regal. Apoi dl C. Nicolaescu a ridicat un toast pentru dl Dimitrie Sturdza, ministrul
de răsboiu, terminând cuvântarea prin citirea următoarelor rânduri trimise de către
dl prim ministru.
Bucureşti, 1 Ianuarie 1902.
Urările de Anul nou ce ne trimitem unii altora trebuie să fie de altădată mai
inimoase, căci Patria noastră trece printr’o criză morală şi materială. Nu trebue să ne
preocupe numai dăinuirea la guvern a partidului naţional liberal, ci mai ales viitorul
şi trăinicia a însuşi Statului român. Mai mult decât ori şi când trebue să ne stă­
pânim pornirile personale şi să fim conştienţi că dinaintea Patriei cu toţii avem mari datorii de îndeplinit, căci numai prin patrie avem fiinţă în lume. Vă urez deci ani mulţi şi fericiţi şi să lucrăm cu toţii cu curăţenie de inimă şi de suflet şi cu devotament întreg pentru Patrie şi Rege.‘
D. Sturdza.
Cuvintele acestea, atât de patriotice şi de înălţătoare, au produs asupra tuturor o impresiune profundă şi au fost acoperite de nesfârşite aplause. (1)

1.Tribuna Poporului, 1902, 8/21 ianuarie 1902, nr. 5, pagina 2

Facebook
Twitter
LinkedIn