110 ANI DE LA MOARTEA AVIATORULUI NEGEL LA TÂRGOVIȘTE

Facebook
Twitter
LinkedIn

În ziua de 28 septembrie 1913 a avut loc cel din urmă zbor al aviatorului Gheorghe Negel, cunoscut astăzi târgoviștenilor prin monumentul ridicat în amintirea lui pe terenul Școlii de Cavalerie, în locul în care tânărul pilot s-a prăbușit cu aeroplanul pe care-l conducea.

Aviatorul Negel avea doar 23 de ani și se afla la al 20-lea zbor. Tragedia s-a aflat pe prima pagină a ziarelor naționale, care deplângeau dispariția unui tânăr considerat speranță a aviației românești. Bun prieten cu Aurel Vlaicu, Negel a împărtășit, în cele din urmă, aceeași soartă cu el. În ziua fatidică pilota pentru prima dată un aeroplan Farman 80. Avusese până atunci 20 de zboruri, unele dintre ele uimind prin măiestria și siguranța cu care stăpânea aparatul de zbor. Brevetul de pilot fusese obținut cu numai câteva zile înaintea tragicului accident. Evenimentul a ținut prima pagină a ziarelor vremii. Iată cum relatează ziarul Universul moartea aviatorului Negel.

“Moartea aviatorului sub-locotenent Negel

Aviatiunea română a înregistrat ieri o nouă victimă. Intrepridul aviator, sublocotenentul Negel şi-a găsit moartea căzând cu aeroplanul său în cursul unui sbor la Târgovişte. Moartea tragică a tânărului aviator aduce un nou doliu în rândurile aviaţiei şi a neamului întreg, când amintirea celorlalte două victime Caranda şi Vlaicu este încă atât de proaspătă în inimele tuturor. *

Chiar în numărul de Vineri al ziarului nostru vorbeam de frumosul sbor făcut de sublocotenentul Negel la Turtucaia. El a executat raidul Bucureşti-Turtucaia şi înapoi fără etapă, într-o oră şi 55 minute, primind cele mai călduroase felicitări, la întoarcere, pe câmpul de aviaţiune de la Cotroceni. Raidul acesta l-a executat cu un Farman de 50 H. P. fără pasager. Tot Vineri dimineaţă sublocotenentul Negel a mai făcut un sbor. la Giurgiu şi înapoi tot fără etapă. Ieri, nefericitul aviator a întreprins un nou sbor la Târgovişte. De astă dată s-a servit cu un aeroplan tot tip Farman însă de 80 cai putere, un aparat vechi de care se serviseră alţi aviatori timp de doi ani. Cauza pentru care a schimbat aparatul e că de astă dată trebuia să ia pasager pe Nichita Paşev, mecanicul şcoalei de aviaţie, care urma să facă o reparaţie la motorul aeroplanului d-lui sublocotenent Alexandru Popescu din Târgovişte. Sublocotenentul Negel plecase din Cotroceni la orele 8 dimineaţa, luându-şi sborul spre Târgovişte. Catastrofa s-a întâmplat la Târgovişte în momentul aterizării). Aparatul s-a prăbuşit, iar motorul a prins pe aviator strivindu-1 sub greutatea sa. Mecanicul Nichita a scăpat cu viată ca prin minune. 

Locul unde s-a prăbușit aeroplanul aviatorului Negel, pe terenul Școlii de Cavalerie. Monumentul a fost ridicat de pe amplasament și se află în custodia Complexului Muzeal Curtea Domnească Târgoviște.

Trista veste a morţii aviatorului Negel a produs o profundă impresie în Capitală. Toată lumea deplânge pe valorosul ofiţer. Mai toţi ofiţerii aviatori au plecat la Târgovişte. Victima este fiul d-lui colonel Negel. Familia a fost anunţată cu toate menajamentele posibile, de d. colonel Mihail, directorul aviaţiunei şi de d. căpitan Paraschivescu. comandantul parcului de aviaţie. Se poate uşor închipui jalea care a cuprins pe nenorociţii părinţi cari, pe neaşteptate, îşi pierdeau pe iubitul lor copil plin de vigoare şi cu un viitor atât de strălucit. Sublocotenentul Negel se bucura de cea mai mare simpatie printre camarazii săi. El era unul dintre aviatorii noştri cei mai îndrăzneţi şi ca şi Vlaicu, executa viraje care uimeau pe toată lumea. Corpul nefericitului aviator va fi adus în Capitală.

Iată amănuntele pe care ni le telegrafiază corespondentul nostru din Târgovişte: Târgovişte, 28 Septembrie Tânărul aviator sublocotenent Negel, care abia acum câteva zile a obţinut brevetul de pilot la şcoala de aviaţie militară de la Cotroceni, a căzut victima unui grav accident cu un aparat „Farman” de 80 H. p. cu care voia să vină la Târgovişte spre a aduce un magnet de motor camaradului său sublocotenent Al. Popescu, care a rămas la Târgovişte din cauză că i se defectase magnetul. La ora 10 şi 30, a apărut d-asupra oraşului aparatul pilotat de sublocotenentul Negel şi care avea ca pasager pe mecanicul Nichita Pacef de la şcoala de aviaţie din Cotroceni. De la o înălţime de aproape o mie de metri, pilotul, într-un sbor planat, a voit să aterizeze pe câmpul de exerciţii al şcoalei de cavalerie în apropiere de celălalt aparat al subl. Popescu. Întrucât motorul nu fusese încă oprit, aşa spun cei care se găseau pe câmp; în momentul accidentului, a atins brusc pământul; iar aparatul din cauza izbiturii s-a dat de 2 ori peste cap înfigându-se în urmă cu motorul în pământ. Mecanicul a fost asvârlit la o distanţă de câţiva metri, iar sublocotenentul Negel a căzut sub motor fracturându-i-se baza craniului. Nenorocirea fiind observată au alergat în grabă maiorul Bălăşescu, colonel Portocală, un d. Pineli, antreprenor de lucrări publice şi mai mulţi ofiţeri, de la şcoala de cavalerie, cari au scos de sub aparat corpul neînsufleţit al tânărului aviator. Sosind imediat d. dr. Marcovici n-a putut constata decât moartea nefericitului ofiţer. Corpul sublocotenentului Negel a fost ridicat de ofiţeri şi aşezat în infirmeria şcoalei de cavalerie. Mecanicul a scăpat neatins, dar a suferit o puternică comoţiune, din care cauză îşi pierduse cunoştinţa. El a fost dus într-o cameră a infirmeriei şcoalei şi acum se află pe deplin sănătos. Asupra cauzelor cari au dat loc acestei nenorociri, în mod precis nu se poate şti nimic. O anchetă sumară a fost făcută încă de dimineaţă de directorul prefecturei şi colonel Portocală.

Vestea nenorocirei răspândindu-se în oraş, o mulţime de lume a fost la şcoala de cavalerie spre a vedea cadavrul sublocotenentului Negel şi locul unde s-a întâmplat nenorocirea. Trebuie .să adaug că aparatul aste sfărâmat. Autorităţile militare au vestit familia nefericitului ofiţer şi şcoala de aviaţie de la Cotroceni. După -amiază, la ora 3 au sosit din Bucureşti cu automobilul d-nii Magnani, constructor de aeroplane, Silişteanu şi Miron, prieteni ai sublocotenentului Negel, iar la ora 4 prinţul G. Bibeşcu, căpitanul Sturdza, căpitan Paraschivescu, comandantul parcului de aviaţie de la Cotroceni şi alţi ofiţeri de la aviaţie, cari s-au interesat de cauzele accidentului, deplângând moartea atât de tragică a acestui excelent aviator, care îi uimise în ultimele zile cu zborurile ce a făcut. Alaltăeri, sublocotenentul Negel făcuse distanţa BucureştiTârgovişte şi înapoi fără nicio etapă, lăsând pe ceilalţi camarazi sublocotenenţi) Popescu şi Paşcanu să ateriseze la Târgovişte. Nefericitul ofiţer e în etate abia de 23 ani şi urma ca anul acesta vie la Târgovişte, spre a face şcoala de echitaţie. Dispoziţiuni relative la înmormântare până în acest moment nu s-au luat. Se aşteaptă sosirea familiei regretatului aviator.

În Universul din data de 2 octombrie 1913 a fost publicat un amplu articol care relata înmormântarea aviatorului Gh. Negel, cu onoruri militare, fiind înhumat la Cimitirul Militar din București.

 

Onorurile militare cuvenite nefericitului sub.locot. Negel Gh. din reg. 9 roşiori, ataşat la Școala de aviaţie, s-au dat astfel: Ieri la 2 d.a. se aflau la spitalul militar Regina Elisabeta unde era depus corpul defunctului, următoarele unităţi de trupe şi ofiţeri: 1) 2 plutoane călări din reg. 9 roşiori cu ofiţerii şi trompeţii necesari; 2) muzica reg. 10 artilerie; 3) un pluton din bat. de specialităţi; 4) ofiţerii de la şcogla de aviație: 5) 1 pluton din escorta rega deschidea cortegiul; 6) 1 pluton din escorta regală închidea cortegiul; 7) la uranii locot. Enescu şi locot. Ştefănescu Scarlat; 8) 2 sublocot. din 9 roşiori. La decoraţii 1 locot. şi 2 sub. locot. din roşiori. Corpurile de mai jos notate au trimis fiecare câte o delegaţie compusă din: 1 căpitan, 1 locot. și 1 sub.-locot. Reg. 6, reg. 2 art., reg. 4 roşiori. escorta regală, reg. 21, reg.10 art., reg. 9 roşiori, reg. 3 călăraşi, 1 art. Cetate, 1 pionieri, 2 pioneri, pionieri cetate, 2 vânători, 6 vânători, 2 obuziere, căi ferate. De la jandarmi, pedeştri s-au trimis 1 plutonier şi 8 soldaţi cari au mers pe flancuri. Reg. 9 roşiori a trimis calul decedatului ofiţer cu harnaşamentul. S-a tras o salvă, în momentul coborârii corpului aviatorului sub-locot. G. Negel în mormânt. Parada era comandată de cap. Paraschivcscu și, comandantul şcolii, militare de aviaţie. Panglicile au fost ţinute de ofiţerii aviatori.

Înmormântarea

Eri după amiază s-a făcut înmormântarea regretatului aviator sub.-locot. Negel, mort în împrejurări atât de tragice la Târgovişte. La orele 2 d. m. curtea spitalului militar, undE se afla depus corpul tânărului aviator pe un catafalc acoperit de coroane şi flori naturale era plină de un public numeros, persoane oficiale, camarazi, prieteni şi cunoscuţi cari veniseră săi ia un ultim, adio de la scumpul lor dispărut. Printre cei de faţă notăm pe d. colonel Negel, domnii general Văleanu, general Coan, gen. Boteanu, colonel Costcscu, col. Mihail, col. Magheru, Lascăr secretarul general al ministerului instrucției, Moruzi prefectul Capitalei, principele Bibescu, inspectorul de poliţie Scutaru, ctc. D. colonel Costcscu, aghiotant regal, a depus, din partea familiei regale o prea. frumoasă jerbă de flori naturale. Serviciul divin a fost oficiat de P. S. S. -episcopul Dionisie al Buzăului asistat de preotul Vlădcscu, confesorul garnizoanei. După terminarea serviciului divin, d. general Boteanu a rostit o emoţionantă cuvântare, prin care arăta regretele armatei pentru pierderea ofiţerului atât de distins şi care avea să aibă un viitor strălucit. În numele tuturor camarazilor săi, d. general Boteanu şi-a luat un ultim adio de la ostaşul mort în serviciul patriei depunând pe pieptul regretatului ofiţer medalia Virtutea militară de aur”. A vorbit apoi d. loc.-colonel Mihail, directorul şcoalei de aviaţie. D-sa a arătat că aviaţia, română îşi pusese mari speranțe în tânărul aviator. Regretele întregii armate pentru moartea lui trebuie să fie o consolare pentru părinţii atât de crud loviţi. După terminarea cuvântărilor, sicriul, a fost luat pe braţe de ofiţerii aviatori şi depus pe carul mortuar de gală al ofiţerilor tras de şase cai. S-a format apoi cortegiul. Cordoanele erau ţinute dc ofiţerii aviatori. Cortegiul a parcurs str. Francmazonă, calea Griviţci. calea Victoriei, str. Carol, calea Rahovei, str. 11 Iunie, până la cimitirul militar, undo I s-a făcut înmormântarea. Negel a fost înmormântat alături de prietenul său Vlaicu, a cărui tristă soartă a împărtăşit-o. În timpul când cortegiul parcurgea drumul spre cimitir, două aeroplane îl urmăreau, pe sus; un biplan Bristol condus de d. căpitan Popovici şi un monoplan Taube condus de căpitanul prusian Krey. Când cosciugul era coborât în groapă, ambele aeroplane s-au lăsat în spirale până la o mică înălţime deasupra mormântului, peste care aviatorii au aruncat flori, luându-şi astfel un ultim adio de la iubitul lor camarad.”

 

Facebook
Twitter
LinkedIn